WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Ankieta
Rotator

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców powiatu konińskiego

Informacja o sposobie wypełniania formularza:
  1. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „TAK” oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest za proponowanymi zmianami granic.
  2. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „NIE” oznacza, że biorący udział w konsultacjach jest przeciwny proponowanym zmianom granic.
  3. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” oznacza, że biorący udział w konsultacjach wstrzymał się od wydania opinii.
  4. Postawienie znaku „X” więcej niż w jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność ankiety.
Niniejsza ankieta służy przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie proponowanej przez Miasto Konin zmiany przebiegu granic administracyjnych z gminą Stare Miasto, w zakresie opisanym w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych, i innych materiałach dostępnych na stronie BIP powiatu konińskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w punkcie informacyjnym: Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin.

Oddając głos wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzanej konsultacji.
Czy jest Pani/Pan za zmianami granic administracyjnych między Miastem Konin a Gminą Stare Miasto, naruszającymi granice powiatu konińskiego? *
Proszę wybrać jedną z poniższych opcji
TAK
NIE
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu analizy ankiety. *
TAK
NIE
Oświadczam,że zapoznałem się z regulaminem. *
TAK
NIE
*pola oznaczone gwiazdką są wymaganeStarostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42