WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Konsultacje społeczne
Rotator

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – to proces, dwustronnej komunikacji przedstawicieli władz z mieszkańcami. Mają one na celu przedstawienie planów dotyczących zmian mających wpływ na życie codzienne i pracę obywateli.
 
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
 
Etapy procesu konsultacji społecznych:
  • informowanie o zamierzeniach/planach,
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
  • wymiana opinii,
  • znajdowanie rozwiązań,
  • informowanie o finalnej decyzji.
 
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:
  • samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku,
  • samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku,
  • samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku,
  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 rokuStarostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42