WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Akty prawne
Rotator

Akty prawne

Polskie prawodawstwo dopiero wprowadza rozwiązania dotyczące partycypacji społecznej, nie definiuje bezpośrednio zagadnień dotyczących konsultacji społecznych. Wytyczne w zakresie szeroko rozumianego dialogu społecznego znajdują się w różnych ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach zawartych w podstawowym akcie prawnym – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dialog społeczny jest niezbędnym elementem modelu społecznego i prowadzenia rządów w Europie. Konsultacje europejskich partnerów społecznych przyczyniają się bowiem do opracowania europejskiej polityki społecznej oraz do określania norm społecznych.
  • Na mocy art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Unia Europejska (UE): uznaje i promuje rolę partnerów społecznych na szczeblu europejskim,
  • ułatwia dialog z poszanowaniem ich autonomii.
Zgodnie z art. 154 TFUE Komisja prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi przed przedłożeniem propozycji legislacyjnych w zakresie polityki społecznej. Celem konsultacji jest:
  • ukierunkowanie działań UE,
  • dokonanie oceny treści przepisów prawnych (jeśli Komisja uzna za stosowne).
 
Konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi mogą prowadzić do nawiązania stosunków opartych na porozumieniu, w tym do układów, zgodnie z art. 155 TFUE.Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42