WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Aktualności
Rotator
04 lipca 2018

Zapraszamy na konsultacje programów ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowywania projektu następujących dokumentów:
  1. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego
  2. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”;
  3. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2”
 
Wersje elektroniczne ww. dokumentów znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia” – „Ogłoszenia 2018”.
Wersje papierowe dostępne są w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 620714 Poznań, pok. 1045, w godzinach pracy Departamentu.
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:
  1. pisemnej – za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP UMWW Poznań i przesłanie na adres korespondencyjny Departamentu Środowiska,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu i przesłanie na adres e-mail: poh@umww.pl
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.
Termin konsultacji: od dnia 5 lipca do dnia 26 lipca 2018 r. włącznie.
W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:
  1. 12.07.2018 r. godz. 12.00 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 62-714 Poznań, sala posiedzeń II
  2. 13.07.2018 r. godz.11.00 – Starostwo Powiatowe w Koninie Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, sala nr 252.Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42