WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Aktualności
Rotator
20 sierpnia 2021

Konsultacje społeczne „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”

Zarząd Powiatu Konińskiego, uchwałą nr 317/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., wszczyna procedurę konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”. Konsultacje rozpoczną się 6 września 2021 r. i potrwają do 20 września 2021 r.

Konsultacje społeczne „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030” to ostatni etap przed przyjęciem dokumentu przez Radę Powiatu Konińskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) na podstawie art. 3d. pkt. 1 w sprawach ważnych dla powiatu przeprowadzane są na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.

Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu konińskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatu sprawach, w szczególności zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących powiatu, w tym strategii i planów wieloletnich. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu. 

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny na stronie internetowej „Dialog społeczny” od 2 września 2021 r.
 Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42