WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Aktualności
Rotator
11 października 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Konińskiego informuje, iż na podstawie art. 39, 40 oraz art. 54 ust.2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 13.10.2021r. do 5.11.2021r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030".
Dokument „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030" dostępny jest:
  1. na stronie internetowej powiatu www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.konin.pl w zakładce „Ogłoszenia”,
  3. w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 254.
Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:
  1. konsultacje otwarte elektroniczne za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny” - na adres: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl
  2. listownie na adres Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej, z dopiskiem „Prognoza Strategii – konsultacje społeczne”
  3. ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42