WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Aktualności
Rotator
26 sierpnia 2014

Konsultacje w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

KOMUNIKAT O ROZPOCZECIU KONSULTACJI
dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego
 
Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego można zgłaszać w terminie od 26 sierpnia do 9 września 2014 r. drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub drogą mailową na adres: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.


 Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42