WYSOKI KONTRAST
A A A
Jesteś tutaj: Strona główna -> Aktualności
Rotator
14 lutego 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Powiat Koniński rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych między Miastem Konin a Gminą Stare Miasto, naruszających jednocześnie granice powiatu konińskiego.

Zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) procedura zmiany granic gmin, naruszająca granice powiatów, wymaga opinii rad powiatów. Wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Konińskiego w niniejszej sprawie nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami powiatu.
 
Konsultacje społeczne będą polegać na wyrażeniu opinii przez pełnoletnich mieszkańców powiatu, którzy wypełnią ankietę konsultacyjną. Formularz dostępny jest w zakładce Ankieta oraz w formie drukowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w punkcie informacyjnym: Al. 1-ego Maja 9, 62-510 Konin oraz w siedzibach urzędów gmin powiatu konińskiego.
 
Proponowane przez Miasto Konin zmiany dotyczą włączenia gruntów i obiektów oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w granice miasta. Spółka, której jedynym udziałowcem jest Miasto Konin, zobowiązana jest płacić Gminie Stare Miasto podatek od gruntów, budynków i budowli, który wynosi ponad 600.000,00 zł. Ponadto, zmiany granic mają służyć zapewnieniu ciągłości i kompletności dróg krajowych: nr 25- Trasa Bursztynowa, nr 72- ul. Świętojańska oraz drogi gminnej nr 819P- ul. Europejskiej.

Konsultacje zakończą się 1 marca 2017 r.Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. (+48 63) 240-32-77
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42